Słownik pojęć
Radosław Szczęsny avatar
Napisane przez Radosław Szczęsny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Poznaj kilka podstawowych pojęć, aby sprawniej i szybciej poruszać się po swojej aplikacji. Zaczynajmy!

Panel administratora - centrum zarządzania Twoją aplikacją Gamfi. W tym miejscu możesz zarządzać pracownikami, tworzyć i modyfikować workflowy, uruchamiać procesy oraz zmieniać ustawienia aplikacji.


Portal pracownika - to przyjazny serwis dla pracownika oraz managera, w którym pojawiają się zadania do wykonania w ramach trwającego procesu, informacje kontaktowe oraz najważniejsze materiały.


Workflow - to ustrukturyzowana sekwencja różnych akcji, która następuje pomiędzy współpracownikami w określonych, wcześniej zdefiniowanych warunkach. Innymi słowy to szablon procesu (np. onboardingowego).


Akcja - to pojedyncza aktywność w workflow, która skierowana jest do odpowiedniej roli w procesie, np. do pracownika lub managera. Każda akcja charakteryzuje się typem, odbiorcą, zawartością oraz osadzeniem w czasie.


Pracownik - to dodany użytkownik (również administrator) w aplikacji, który może odgrywać określoną rolę w procesie (np. manager lub pracownik).


Zadanie - to pojedyncze zadanie do wykonania w ramach trwającego procesu, które zostało umieszczone w workflow. Przykładem zadania może być zobaczenie wideo, wykonanie quizu lub zadeklarowanie wykonania określonej czynności.


Szkolenie - to zbiór różnego typu zadań, które dotyczą tego samego lub podobnego zagadnienia. Przykładem szkolenia może być szkolenie z BHP lub Compliance.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?