Wszystkie kolekcje
Treści
Jak dodać treści z "Gamfi Marketplace" do swojej aplikacji?
Jak dodać treści z "Gamfi Marketplace" do swojej aplikacji?
Radosław Szczęsny avatar
Napisane przez Radosław Szczęsny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Gamfi Marketplace to ciągle rozwijający się, gotowy katalog treści, z którego można korzystać podczas tworzenia własnych procesów onboardingowych w aplikacji.

Katalog składa się z paczek, które zawierają treści merytoryczne w postaci zadań, szkoleń czy formularzy. Każda paczka dotyczy określonego wycinka procesu onboardingowego z perspektywy pracownika lub jego managera.

Paczki przygotowane są w taki sposób, aby rozwiązywały najbardziej palące potrzeby w procesach onboardingowych oraz umożliwiały w szybki i prosty sposób zbudować własny workflow w aplikacji.

Przeglądanie i wyszukiwania paczek w Gamfi Marketplace

Zaloguj się do panelu administratora Gamfi a następnie kliknij w zakładkę "Treści", która znajduje się w menu po lewej stronie.

W następnym kroku wybierz z zakładki "Marketplace" opcję "Search".

Na ekranie wyświetli się lista paczek do pobrania i zainstalowania. Paczki składają się z nazwy oraz krótkiego opisu, z którego dowiesz się jaki problem/wycinek procesu rozwiązują.

Jeśli chcesz sprawdzić z jakich treści merytorycznych składa się paczka, wejdź tutaj: https://marketplace.gamfi.io i odszukaj ją na liście. W prosty sposób sprawdzisz ile zadań znajduje się w środku, poznasz ich treść oraz mechanikę działania.

Instalowanie wybranej paczki

Aby zainstalować wybraną paczkę należy kliknąć na przycisk "Install", który widnieje pod opisem danej paczki a następnie potwierdzić swoją decyzję zaznaczając "I am really sure" oraz klikając "Confirm".

W tym momencie zawartość danej paczki zostanie pobrana i zainstalowana w Twojej aplikacji. Nowe treści pojawią się w zakładce "Missions and tasks".

Dodawanie treści do workflow

Po zainstalowaniu paczki możesz dodać nowe treści (zadania, szkolenia, formularze) do swojego workflow. Aby dodać nową treść należy wejść w workflow a następnie kliknąć w przycisk "Dodaj nową akcję" (dowiedz się więcej w tym miejscu).

Po wybraniu typu akcji (sprawdź jakie akcje można dodawać; w przykładzie poniżej wybrano typ "Zadanie") kliknij w rozwijaną listę i odszukaj treść z zainstalowanej paczki. Najnowsze treści pojawią się na górze listy.

Po wybraniu treści przejdź do dalszej konfiguracji akcji. Możesz również edytować treść klikając w przycisk "Edytuj".

Brawo! Twoja pierwsza paczka została zainstalowana a jej treść została dodana jako akcja w workflow. Proste, prawda? Powodzenia!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?