Wszystkie kolekcje
Gamfi API Docs
Gamfi API: Dodawanie pracowników
Gamfi API: Dodawanie pracowników
Radosław Szczęsny avatar
Napisane przez Radosław Szczęsny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do zakładania konta nowego pracownika w Gamfi należy użyć interfejsu REST API oraz metody POST. Ciało requestu powinno zawierać dane dotyczące pracownika, któremu konto chcemy założyć w aplikacji Gamfi.

Endpoint:
/api/app_api_admin.php/v1/erecruiter

np. https://{{Gamfi App Domain}}.io/api/app_api_admin.php/v1/erecruiter/

Metoda:

POST

Headers:

X-Samus-Authorization-Api-Key: {{api key}}
X-Samus-Authorization-Api-Secret: {{api secret}}
Content-Type: application/json

Ciało żądania:

"candidateId": 9248,
"firstName": "Jan",
"lastName": "Kowalski",
"email": "jan.kowalski@gamfi.pl",
"phone": "0048123456789"

Dane przekazywane do Gamfi:

  • candidateId - unikatowy numer pracownika (np. ID z ATS lub HRM)

  • firstName - imię pracownika

  • lastName - imię pracownika

  • email - adres e-mail pracownika

  • phone - numer telefonu pracownika

⚠️ Nadmiarowe dane w body są ignorowane. Aby proces wystartował ciało request musi posiadać: candidateId oraz email.

Przykładowy cURL:

cURL --location --http1.1 --request POST 'https://{{Gamfi App Domain}}.gamfi.io/api/app_api_admin.php/v1/erecruiter/user' \
--header 'X-Samus-Authorization-Api-Key: 0ebrInCQsoP2BEDOvZHfvT4wFprhkzTlj03pDU2UjZ003l6Ni8I_2O_WsZiDRAL' \
--header 'X-Samus-Authorization-Api-Secret: ZwW3Z0wYIBfvfvPvYUwJaF21HEIPL8e' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"candidateId": 9248,
"firstName": "Jan",
"lastName": "Kowalski",
"email": "jan.kowalski@gamfi.pl",
"phone": "0048123456789"
}'

Masz więcej pytań? Sprawdź odpowiedzi w Gamfi API: FAQ lub napisz na chacie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?