Gamfi API: FAQ
Radosław Szczęsny avatar
Napisane przez Radosław Szczęsny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czy muszę korzystać z obu endpointów, aby wystartować proces w aplikacji?

Nie. Do automatycznego startowania procesów wystarczy użyć Gamfi API: Startowanie procesów. Jeśli w przesłanych danych pojawi się pracownik lub manager, który nie miał wcześniej konta w aplikacji, to system automatycznie stworzy dla niego konto a następnie uruchomi odpowiedni (wskazany) proces.

Czy korzystanie z endpointu Gamfi API: Dodawanie pracowników automatycznie uruchomi proces w aplikacji?

Nie. Endpoint umożliwia tworzenie nowych kont pracowników w aplikacji bez uruchamiania dla nich procesów. Aby uruchomić proces należy uruchomić kreator startowania procesów (Jak uruchomić nowy proces?).

Co się stanie jeśli ciało żądania będzie posiadać niekompletne dane?

W przypadku gdy zabraknie wymaganych danych w żądaniu aplikacja zwróci:

"code":500,"message":"Internal Server Error"

Oznacz to, że proces nie wystartował a konta pracowników nie zostały założone.

Czy można za pomocą REST API aktualizować dane pracowników?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Pracujemy nad rozwojem naszego API.

Czy można za pomocą REST API zarządzać statusami procesów?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Pracujemy nad rozwojem naszego API.

Co się stanie gdy pracownik posiada już konto w aplikacji a wyślemy jego dane przez REST API?

W przypadku gdy otrzymamy dane, w których adres email lub candidateId istnieją już w aplikacji (konto jest założone), wówczas request zostaje zignorowany.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?