Wszystkie kolekcje
Gamfi API Docs
Gamfi API: Pobieranie listy workflowów
Gamfi API: Pobieranie listy workflowów
Radosław Szczęsny avatar
Napisane przez Radosław Szczęsny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby wystartować proces (np. onboardingowy) w Gamfi należy przesłać dane pracownika, managera oraz wskazać workflow i key date. Każdy workflow posiada własne unikatowe ID, które należy przesłać wraz z pozostałymi danymi na endpoint: Gamfi API: Startowanie procesów.

ID workflowów można pobrać za pomocą niniejszego endpointa.

Endpoint:
/api/app_api_admin.php/v2/workflows/integration/workflow

https://{{App Domain}}/api/app_api_admin.php/v2/workflows/integration/workflow

Metoda:

GET

Headers:

X-Samus-Authorization-Api-Key: {{api key}}
X-Samus-Authorization-Api-Secret: {{api secret}}
Content-Type: application/json

Przykładowy cURL:

curl -X GET \
https://canary-onbo.gamfi.io/api/app_api_admin.php/v2/workflows/integration/workflow \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Samus-Authorization-Api-Key: a0A1NMyDhApDgTWhMPDnlTgW_NNL1GUZKaXVPqeXJtXPTf5LgtAEDy2M6Ae8oran' \
-H 'X-Samus-Authorization-Api-Secret: joyZbXZyZfLMbt6zTO_5vJ0beqfgUqui'

Zwrotnie otrzymasz:

  • ID workflowa

  • Nazwę workflowa

  • Kategorię workflowa

Najważniejszą wartość jest ID workflowa, którą należy przekazywać z pozostałymi danymi, aby automatycznie uruchamiać procesy w Gamfi.

Masz więcej pytań? Sprawdź odpowiedzi w Gamfi API: FAQ lub napisz na chacie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?