Wszystkie kolekcje
Panel administratora
Workflow
Duplikacja i archiwizacja workflow
Duplikacja i archiwizacja workflow
Radosław Szczęsny avatar
Napisane przez Radosław Szczęsny
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Teraz możesz utworzyć kopię istniejącego workflow i rozwijać jego nową wersję lub zarchiwizować ten, którego już nie używasz 🗃️.

Duplikacja workflow

Aby zduplikować workflow, przejdź do sekcji "Workflows". Tam kliknij trzy kropki przy wybranym szablonie i wybierz opcję "Duplikuj".

Nazwij nowy workflow
Możesz to zrobić w oknie, które wyskoczy po duplikacji. Jeśli pole pozostanie puste, nowy workflow zostanie skopiowany ze starą nazwą oraz przedrostkiem "Copy of".

Skopiowany workflow posiada dokładnie takie same ustawienia jak jego pierwowzór (np. ustawienia globalne, jak kategoria workflow czy lista akcji wraz ich ustawieniami).

Archiwizacja workflow

Ta funkcja pozwala Ci zrobić porządek na liście workflowów 🧹 oraz wyłączyć pozycje, które nie są już wykorzystywane w Twojej organizacji.

Aby zarchiwizować workflow, przejdź do sekcji "Workflows". Tam kliknij w trzy kropki przy wybranym przez siebie workflow i wybierz opcję "Archiwizuj".

Po kliknięciu w "Archiwizuj" pojawi się monit ostrzegawczy, który należy potwierdzić.

Potwierdzenie akcji spowoduje, iż workflow zostanie zarchiwizowany. To znaczy że:

  • trafi do zakładki "Zarchiwizowane",

  • nie będzie go można użyć podczas startowania nowych procesów,

  • wszystkie dotychczasowe procesy uruchomione na bazie zarchiwizowanego workflow zostaną dokończone zgodnie z ich ustawieniami (akcje, kluczowa data, role).

⚠️ Zarchiwizowany workflow możesz w każdej chwili przywrócić.

Aby to zrobić, przejdź do zakładki "Zarchiwizowane", kliknij w trzy kropki przy wybranej pozycji i wybierz opcję "Przywróć".


Więcej informacji o workflowach znajdziesz w sekcji: Workflows.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?